ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.dreamweddings.gr
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικα

O παρών δικτυακός τόπος/ιστοχώρος/ιστοσελίδα/blog http://www.dreamweddings.gr (εφεξής χάριν συντομίας «Ιστοσελίδα») ανήκει στους Αθανάσιο Πολιτόπουλο και Διονυσιο Κούτση, εφεξής χάριν συντομίας «Διαχειριστές». Η Ιστοσελίδα κύριο σκοπό έχει την παρουσίαση/προβολή/διάθεση στο κοινό του καλλιτεχνικού/εικαστικού, ιδίως φωτογραφικού έργου του Διαχειριστή ή/και συνεργατών του, ενδεικτικώς φωτογραφιών γάμων, φωτογραφικών project, εικαστικών έργων, video,… που περιέχεται σε αυτήν (εφεξής «περιεχόμενο»).

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα (εφεξής χάριν συντομίας οι « Όροι Χρήσης»). Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Ο Διαχειριστές διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης. Ο Διαχειριστές θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης αποτελεί η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, όπως αυτή παρατίθεται κατωτέρω.

 

Δικαιωματα Πνευματικης και Βιομηχανικης Ιδιοκτησιας

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Διαχειριστή, και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, κείμενα, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα και ανήκουν στο Διαχειριστή ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στην Ιστοσελίδα, τα οποία άπαντα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.
Άδεια Χρήσης

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση, όπως ο νομος ορίζει.
Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μετάδοση ή η διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών του Διαχειριστή, καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα.
Τα εικαστικά έργα, ιδίως οι φωτογραφίες, που έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα αποτελούν δείγματα και καταρχήν δεν επιτρέπεται καμία χρήση τους.
Καλλιτεχνικά έργα που ανήκουν στο ως άνω περιεχόμενο (ιδίως φωτογραφίες) και αγοράζονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση τους, χωρίς την έγγραφη άδεια του Διαχειριστή. Οι φωτογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα κοινωνικά δίκτυα (facebook,instagram κ.α.) μόνο για ιδιωτική χρηση με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει το λογότυπο σε εμφανές σημείο και θα γίνει αναφορά του Διαχειριστή με link προς τον ιστοχώρο https://iconswelove.gr. Το περιεχόμενο διατίθεται με δικαίωμα χρήσης μόνο για την αρχικά συμφωνημένη χρήση ενώ για κάθε άλλη (π.χ. διαφημιστική καταχώρηση, παραχώρηση σε τρίτους κλπ.) απαιτείται νέα έγγραφη άδεια του Διαχειριστή . Απαγορεύεται οποιαδήποτε παραποίηση, αλλοίωση ή και χρήση τμήματος φωτογραφίας/περιεχομένου χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού. Η αναγραφή του ονόματος του Διαχειριστή σε κάθε χρήση φωτογραφίας/περιεχομένου είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη από τυχόν άλλους όρους της άδειας εκμετάλλευσης.

 

Ευθύνη επισκεπτη/χρηστη

Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον Διαχειριστή ή/και τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

 

Χρηση Συνδεσμων σε δικτυακους τοπους τριτων (links)

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή/και να παρέχει τώρα ή στο μέλλον την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων, “δεσμών”, hyperlinks ή/και διαφημιστικών banners, κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς.
Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών και για την παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών και η χρήση αυτών των συνδέσμων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας, ενώ οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει αλλά και ουδεμία σύνδεση έχει ο Διαχειριστές.
Ο Διαχειριστές δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα ή/και ακρίβεια ή ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με την Ιστοσελίδα μέσω τέτοιων συνδέσμων, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η Ιστοσελίδα και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή του επισκέπτη/χρήστη. Ο Διαχειριστή δεν ευθύνεται για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οιαδήποτε ζημία των επισκεπτών/χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.
Εγκυρότητα Ιστοσελίδας – Περιορισμός ευθύνης

Ο Διαχειριστή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται, κατά το δυνατόν, από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, ο Διαχειριστή δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στο επισκέπτη/χρήστη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο Διαχειριστή δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών ή για τα αποτελέσματά τους. Ο Διαχειριστές δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των Όρων Χρήσης.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (πχ. Προγράμματα προστασίας από ιούς κ.α.) πριν από οιαδήποτε «φόρτωση» από την Ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης, του διαχειριστή μη επέχοντος κάποιας ευθύνης ή επιβάρυνσης. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή και του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας και υπηρεσιών αυτής και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί και αποδεικνύεται εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η χρήση της Ιστοσελίδας, την οποία διαχειρίζεται ο Διαχειριστές υπόκειται στους Όρους Χρήσης της και στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Πολιτική Ασφάλειας και Απορρήτου (εφεξής χάριν συντομίας «η Πολιτική»), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Χρήσης.
Ο Διαχειριστές σέβεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το προσωπικό απόρρητο κάθε επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική αναφέρει συνοπτικά τις πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει ή επεξεργαστεί ο Διαχειριστές, τον τρόπο χρήσης αυτών, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες μπορεί ή πρέπει ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας να προβεί αν δεν επιθυμεί την συλλογή ή περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα.
Η Πολιτική δύναται να αναθεωρείται ή/και ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή και άνευ ειδοποίησης. Ο Διαχειριστές θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της Πολιτικής, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης, ο οποίος θα θεωρείται ότι αποδέχεται την νέα Πολιτική με το να συνεχίζει να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της. Για τον λόγο αυτό, κάθε επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική.

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από τη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις της αρμόδιας διοικητικής αρχής αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου (ιδίως του Κανονισμού 2016/679).
Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της Πολιτικής που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες/υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Για να κάνει ο επισκέπτης/χρήστης χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής θα πρέπει να επιβεβαιώσει ρητώς ότι έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του. Εάν δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος θα πρέπει είτε να απέχει από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή να ενημερώσει το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του προσώπου του σχετικά με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας, ώστε να λάβουμε την συγκατάθεσή του στην παρούσα Πολιτική πριν καταχωρίσει τα προσωπικά του δεδομένα στην Ιστοσελίδα ή/και εγγραφεί στις υπηρεσίες αυτής. Όσοι ασκούν την επιμέλεια ανήλικου προσώπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να αποτρέπουν τα πρόσωπα υπό την εποπτεία τους από το να έχουν πρόσβαση και χρήση ιστοσελίδων που απευθύνονται σε ενήλικους. Σε καμία περίπτωση και υπό καμία προϋπόθεση δεν θα πρέπει η Ιστοσελίδα να χρησιμοποιείται από ανήλικους μικρότερους των 13 ετών.

 

ΣΥΛΛΟΓΗ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας δύναται καταρχήν να επισκέπτεται το σύνολο της Ιστοσελίδας και των επιμέρους υποσελίδων αυτής, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητα του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο του. Ωστόσο, είναι δυνατό ότι για την πρόσβαση ή και χρήση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων περιοχών ή υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, ιδίως την πρόσβαση σε ιδιωτικές φωτογραφικές συλλογές που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, για την επικοινωνία με εμάς καθοιονδήποτε τρόπο –όπως επί παραδείγματι μέσω των social media- για να σχολιάσει στο blog του Διαχειριστή, για να λαμβάνει ενημερώσεις να απαιτηθεί η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη και η απόκτηση κωδικού πρόσβασης ή/και συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως τα εξής (όχι εξαντλητικώς αναφερόμενα): όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διέυθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης, ημερομηνία γέννησης, αριθμό κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, διεύθυνση IP , και για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.

Ο Διαχειριστές θα δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη, τα οποία θα περιέχονται σε γνώση του, μέσω της Ιστοσελίδας. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Διαχειριστή θα γίνεται μόνο κατόπιν συγκατάθεσης προς τούτο του επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος θα τα παρέχει οικειοθελώς με σκοπό την παροχή πρόσβασης στις ανωτέρω περιοχές, εφαρμογές ή υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας.
Η καταχώριση των δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη κατά την εγγραφή στην Ιστοσελίδα θα συνεπάγεται την συγκατάθεσή του στην συλλογή, χρήση και διαβίβαση αυτών βάσει των όρων της παρούσας Πολιτικής. Ο επισκέπτης/χρήστης, ωστόσο, θα καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς να δώσει την συγκατάθεσή του προς τούτο, αποδεχόμενος την παρούσα Πολιτική πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του.
Ειδικότερα, ο επισκέπτης/χρήστης θα αποδέχεται και συγκατατίθεται όπως ο Διαχειριστές υπό τους όρους της εφαρμοστέας νομοθεσίας όπως ισχύει, θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που θα συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας, με σκοπό την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτησή του, την υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και του Διαχειριστή συναλλακτικής σχέσης, για σκοπούς προώθησης καλλιτεχνικών έργων και υπηρεσιών του Διαχειριστή, καθώς και για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους και κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του επισκέπτη/χρήστη και ειδικότερα:

Προσβαση σε ορισμενες κατηγοριες σελιδων- Εγγραφη στο Συστημα

Για την πρόσβαση σε ορισμένες κατηγορίες σελίδων της Ιστοσελίδας, ιδίως ιδιωτικές συλλογές φωτογραφιών, και την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη ως συνδρομητή σε ορισμένες από τις υπηρεσίες/σελίδες της Ιστοσελίδας ζητούνται τα εξής στοιχεία: [Ονοματεπώνυμο, E-mail (η διεύθυνση της ηλεκτρονικής θυρίδας του επισκέπτη/χρήστη)].

 

Ενημέρωση – Newsletters

Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) ζητούνται τα εξής στοιχεία: [E-mail (η διεύθυνση της ηλεκτρονικής θυρίδας του επισκέπτη/χρήστη)].

 

Συνδεση σε αλλους διαδικτυακους ιστοτοπους (links)

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει δεσμούς προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον Διαχειριστή, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Ο Διαχειριστές δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με την Ιστοσελίδα μέσω τέτοιων δεσμών.
Ο επισκέπτης/χρήστης θα δίνει ρητώς την συγκατάθεσή του προς τον Διαχειριστή να του αποστέλλει με οποιονδήποτε τρόπο ηλεκτρονικής ή γραπτής επικοινωνίας ενημέρωση για τυχόν έργα ή/και υπηρεσίες ή/και εφαρμογές, εκτός εάν ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει ρητά την μη λήψη ενημερώσεων.
Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης/χρήστης θα δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί, να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του για την ενημέρωση νέων έργων ή υπηρεσιών με απευθείας επικοινωνία με τον Διαχειριστή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Διευκρινίζεται ότι τα τυχόν προσωπικά δεδομένα προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τον Διαχειριστή ή οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Η Ιστοσελίδα ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το διαδίκτυο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που θα συλλέγονται από τον Διαχειριστή μέσω της Ιστοσελίδας, θα τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα ο επισκέπτης/χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της Ιστοσελίδας/του Διαχειριστή και θα διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης του επισκέπτη/χρήστη με τον Διαχειριστή ή εφόσον εκλείψουν οι λόγοι τήρησης του αρχείου και επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα.
Τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλέγονται από τον επισκέπτη/χρήστη θα χρησιμοποιούνται από τον Διαχειριστή για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα, από συνεργάτες/συνεργαζόμενες με τον ίδιο επιχειρήσεις για ενημέρωση σε σχέση με τα έργα και τις υπηρεσίες του Διαχειριστή ή συνεργατών αυτού/συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή για στατιστικούς λόγους. Αποδέκτες στοιχείων των εν λόγω δεδομένων, δύνανται να είναι επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης και μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που έχει ζητήσει ο χρήστης και πάντα υπό τις προϋποθέσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Εκτός αν ρητά προβλέπεται στην Πολιτική ή επιτάσσεται εκ του νόμου ή/και τις αρμόδιες αρχές (όπως ενδεικτικά αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήμάτος τους), ο Διαχειριστές δεν θα προβεί άλλως στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο κάθε επισκέπτης/χρήστης άνευ της συγκατάθεσης αυτού.
Ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα της ενημέρωσης, πρόσβασης ή/και αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων του βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ιδίως σχετικά με τα δεδομένα των οποίων η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή. Για να ασκήσετε αυτά

EL
EN EL